lørdag, april 11, 2009

75% af danskerne tro ikke...

Overskriften i Politiken er noget mere positiv: "Hver fjerde tror, at Jesus genopstod" (se artiklen her). Der er så interview med de sædvanlige intelektuelle præster, der (undskyld mig) ofte kommer frem i medierne med en light-udgave af kristendommen, og de fortæller, hvor glade de er for at der er så mange, der tror. Ja, de ligefremmen varmer sig ved resultatet.
Heldigvis træder biskoppen i Ribe, Elisabeth Dons Christensen, frem og får sat ord på det: Det er ikke godt nok. "Det burde naturligvis være 80 procent, som sagde ja til, at de tror på opstandelsen" siger hun.
Biskoppen i Roskilde, Peter Fischer-Møller siger: "Vi har som kirke en formidlingsopgave i at fortælle, at opstandelsen ikke er et spørgsmål om spøgelser og overtro, men et dybt mysterium. Den er et af kristendommens kernepunkter".

Opstandelsen er ikke bare en biting i kristendommen på linie med om Jesus gjorde vand til vin i selve byen Kana eller lige i udkanten af byen. Nej, det er det centrale punkt i kristendommen, som den står og falder på. Alt andet i kristendommen falder, hvis Jesus ligger i graven formuldet et eller andet sted. Alt det Jesus sagde, er løgn, hvis vi ikke kan stole på det verificerbare, at han også sagde, at han er opstået fra de døde. Hvad så med "jeg er Guds søn". "Jeg er Gud". At Gud er kærlighed. At vi kan få tilgivelse og evigt liv? Hvad ellers var så løgn, hvis det ikke passede, at Jesus ville stå op fra de døde?

Hele kristendommen står og falder med om Jesus blev levende - så jeg ser faktisk målingen her som en indikator af, at Danmark består af 25% kristne. Resten er ikke kristne. Hårdt sagt, men sådan må det vel være, hvis man ser opstandelsen som så central som jeg gør. Det er egentlig rimelig tabu ... eller har været det, at man som kirke snakker om, at vi lever i en ikke-kristen (eller post-kristen) tid og land, men med sådan en måling i hånden, så kan man da ikke andet. Og det giver også endnu et incitament til at sætte mission på dagsordenen. Ikke bare, at fortælle om opstandelsen, men at overbevise. Men hvordan?

Så er der en eller anden Johanne Stubbe Teglbjærg, der har skrevet en PhD om danskernes religiøsitet, og han mener, at danskerne selv vil lave deres tro, og ikke tages til indtægt for andres fortolkning og udlægning. "Jeg tror, at danskerne vil udfolde troen med deres eget sprog, og det kan stå i modsætning til sproget i kirken. Derfor bliver kirken nødt til at gøre noget ved sit sprog og selvforståelse, hvis den skal møde danskerne"... undskyld mr. Smart Guy, hvad er der at fortælle anderledes? Der var en mand og han havde aldrig gjort noget forkert. Alligevel blev han slået ihjel om fredagen, men han blev levende igen om søndagen? Og hvis du tror på det, så vil du også opstå til evigt liv.