søndag, april 08, 2012

fredag, april 06, 2012

Langfredag

Langfredag er stilhed og mørke

Langfredag er tumulter og skrålen
Langfredag er magtkamp og hengivelse.

Her omkring korset er samlet alt det, vi kender fra vores liv og verden. Og på korset hænger han, som er Verdens lys dømt af verden, fordi der var for meget liv og kærlighed i ham. Som der står i den gamle profeti fra Esajas – ”vi så ham, men vi brød os ikke om synet... Foragtet vi regnede ham ikke for noget”. ”Men det var vore sygdomme han tog, det var vore lidelser han bar. Han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet for at vi kunne få fred… Herren lod al vor skyld ramme ham. Det var Herrens vilje”
Det er langfredag - og det er Herrens vilje. Det er Guds vilje, at Jesus skulle fødes, det var Guds vilje, at Jesus skulle leve og prædike. Det var Guds vilje, at Jesus skulle pines, plages og dræbes… og det alt sammen for din skyld. Det var Herrens vilje – for at du kunne få fred – lægedom og liv. Sagt på en lidt anderledes måde, så er Jesus Guds åbne arme.

Fra Skotland har jeg en dejlig lille historie. Man var i gang med at springe sten i et stenbrud og var gået i sikker afstand. Man havde tændt lunten og efter at alarmen havde lydt ventede man nu bare på eksplosionen. Men i det samme ser man et lille treårigt barn lunte rundt i fareområdet. Døden nærmede sig for hvert sekund der gik. Arbejdsfolkene råbte og vinkede med armene, men barnet morede sig bare over hvor morsomme de så ud. Der var ikke nogle af mændene, der turde løbe ind og hente barnet og barnet var garanteret blevet dræbt, hvis ikke moderen var dukket op. Hun løb ikke ind i fareområdet til barnet - hun hverken råbte eller skreg. Nej, hun satte sig på hug og bredt sine arme i retningen af barnet... og smilte hjerteligt. Nærmest pr. instinkt løb barnet hen imod moderen - og ikke lang tid efter blev hele området rystet af eksplosionen, men barnet var reddet.

Det synes jeg er et virkelig godt billede af Guds nåde på korset: De åbne arme, der kærligt kalder os væk fra den sikre død. Jesus døde med udstrakte arme og derfor er ethvert kors med Jesus på også en åben invitation til os. En invitation, der viser os, at vi skal komme til Jesus for at få evig sikkerhed for alle farerne. Korset er det sted, hvor synden og nåden kolliderer med et brag, men hvor synderen reddes af Guds kærlighed og går bort fri fra syndens straf, fri til at leve med Gud... også i evigheden. For det var vor synd han bar.

"Ja, jeg tror på korsets gåde
gør det frelser af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister,
ræk mig hånd, når øjet brister.
Sig: Vi går til paradis"

torsdag, april 05, 2012

Bøn for Nordkored - dag 5

Spioner i netværket
”Den mest farlige del af vores kristne liv er, at der måske er en Judas i vores netværk. Bed om, at dette ikke må være tilfældet. Vi er meget forsigtige og totalt afhængige af Gud. Bare en lille fejl kan udslette vores netværk.” Det hemmelige politi træner folk til at 'opføre sig som kristne', og de arrangerer falske bedemøder for at tiltrække kristne.
Bed om, at Guds Ord må forvandle spionernes hjerter, og om at de må møde Kristus.

(Læs mere: http://www.forfulgt.dk/)


onsdag, april 04, 2012

Bøn for Nordkorea - dag 4

Det kristne netværk i Nordkorea
”Vi føler, at situationen i Nordkorea bliver værre. Bed for os! Det er hjerteskærende at se, hvordan trossøskende udsættes for forskellige sygdomme, fejlernæring og uhygiejniske forhold.”


Åbne Døre antager, at der er omkring 400.000 kristne i NK. For nogle lykkes det at mødes med hinanden om natten i skove og huler. Andre står helt alene i troen. Trods stor nød modtager vi mange vidnesbyrd: ”Når jeg tænker på korset, føler jeg en dyb fred, og det rører mit hjerte, når jeg synger om Jesu dyrebare blod.” ”Kirken i Nordkorea er stærkere end nogensinde", siger en leder. ”Vi har modstået tres års forfølgelse nu. Vi er et levende bevis på, at Guds Ord og løfter giver os styrke.”

Tak Gud for det kristne netværk. Tak for, at det har overlevet i over 60 år, trods hård modstand. Bed om fortsat beskyttelse og tillid til Gud.

- se mere på http://www.forfulgt.dk/

tirsdag, april 03, 2012

Bøn for Nordkorea - dag 3


Kim Jung-Un - landets lederSiden landets leder Kim Jong- Il døde, er overvågningen og kontrollen af landets indbyggere fordoblet. Soldater tjekker folks rejsepas og id-kort, og alle ejendele kontrolleres grundigt. Det er blevet vanskeligt at rejse rundt i landet. Privat er folk meget kritiske overfor landets leder. Kim Jung-Un står i dilemmaet mellem at skabe reformer eller bevare det gamle styre.

Bed om Guds indgriben i Kim Jung- Uns liv.

Bed for Kim Jung- Un og alle med magt og indflydelse, at de må være villige til at skabe reformer, som tjener befolkningen.

----------------------
Åbne Døre (http://www.forfulgt.dk/) vil gerne opfordre alle kristne til at være med i en global bøn for Nordkorea med opstart d. 1. april og frem til d. 15. april, hvor vi konkret og intensivt vil bede for den desperate situation i landet.

mandag, april 02, 2012

Bøn for Nordkorea - dag 2

Tilbedelsen af lederneForgudelsen af Kim Il Sung, Kim Il Jung og den nuværende leder Kim Jung-Un er så omfattende, at alle borgere er forpligtet til at bøje sig for billeder af dem. I et hvert hjem hænger der portrætter af far og søn, og der skal passes godt på dem, -også selv om det kan koste livet: Hvis der er brand i et hus, og folk dør under forsøget på at redde billederne, mindes de med stor ære. Men hvis de ikke når at redde billederne, bliver de udsat for tortur og/eller dræbt.


Bed om, at endnu flere nordkoreanere må lære den levende og kærlige Gud at kende, som den eneste, der fortjener vores tilbedelse.
(Fra: http://www.forfulgt.dk/)


søndag, april 01, 2012

Bøn for Nordkorea - dag 1

I de følgende dage vil jeg videregive de informationer om forholdene, som Nordkoreas kristne, lever under. Det er gengivet fra mails sendt fra missionsorganisationen Åbne Døre (http://www.forfulgt.dk/)
----
Landets situation
Kim Jong-Il: ”I 2012 skal NORDKOREA være stærkt og velstående” Hvad betyder det mon? Mere tvangsarbejde + mere kontrol over borgerne = vores troende venner får endnu flere problemer?

”Vi kender ikke retningen for vores land efter magtskiftet. Folk tror ikke længere på lederne. Samfundet er ødelagt og omdannet til et levende helvede. Madrationerne stoppede helt på grund af et stort fald i ris produktionen. Arbejderne får ikke løn, og har ikke engang råd til at købe et kilo ris. Landmændene får kun små portioner til dem selv. Men vi ved, at vi helt sikkert ikke vil stoppe med at bede…”

Bed sammen med dem for landets desperate mangel på mad, medicin, tøj og andre basale behov.