torsdag, maj 21, 2009

søndag, maj 17, 2009

"Ikke plads til dem i herberget.... kirken"

Jeg var ved at få kaffen i den gale hals, da jeg hørte formanden for menighedsrådet ved Københavns Domkirke, Ole Ehlers, udtale sig om de irakkere, der har søgt tilflugt i kirken. For han ønskede ikke at de skulle være i kirken, for de var til gene for gudstjeneste, bryllupper og morgenandagten fra kirken. Han citeres i Politiken for at sige: "Principielt får de ikke lov til at blive efter lukketid, men vi vil heller ikke smide dem ud med magt" (læs mere her).
Jamen hallo! Principielt får de ikke lov til at være der... hvis kirken ikke skulle tage imod forfulgte og udvisningstruede folk, hvem skulle så?!

Kirkeasyl
Kirken skal ikke gå ind i en politisk stillingtagen for eller imod om disse folk skal tilbage til Irak, men når de har søgt tilflugt i en kirke, så skal en menighedsrådsformand ikke tale om, at de ikke er velkommen. For det er de!!! Kirker har lige siden romertiden påtaget sig en pligt til at give asyl og beskyttelse til forfulgte mennesker. Kirken skal ikke gøre forskel og kirken skal ikke spørge til flugtens årsag. De skal bare tage imod. Der er ikke tale om en besættelse af kirken, sådan som i hvert fald pressen har formuleret det, men om kirkeasyl - en gammel praksis (I kan læse mere om kirkeasyl her på det norske Wikipedia).

Ghazala Khan
Kan I huske pigen, Ghazala Khan, der blev myrdet af sin bror. Hun og hendes kæreste havde søgte ly i en kirke, for de var bange, da de var truet og forfulgt af familien. Men da kirketjeneren skulle lukke kirken af, blev de smidt ud af kirken. Få dage efter blev Ghazala myrdet.
Jeg ville virkelig sidde med en rigtig dårlig smag i munden, hvis jeg var den kirketjener, der ikke havde begreb om kirkeasyl og kirkens placering som et helle midt i samfundet.
Jeg har ikke sat mig ind i irakkernes sag - men som sagt, det er fuldstændig ligegyldigt om det så er retfærdigt eller ej, at de smides ud af Danmark - det skal vi som kirke ikke tage stilling til. Vi skal bare være kirke og give husly til disse mennesker. Bliver de smidt ud på den ene eller den anden måde, og der så sker noget med disse mennesker, så er det ikke bare det danske folkestyres skyld, så er det også kirkens skyld, ligesom kirken også havde et ansvar i Ghazala Khans død.

Besættelse af kirken?
Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti kalder irakkernes handling for en besættelse, og synes, at menighedsrådet i kirken støtter irakkerne politisk ved ikke at bede politiet smide dem ud af kirken. "Justitsministeren må sikre, at irakerne fjernes fra kirken så hurtigt som muligt, ligesom kirkeminister Birthe Rønn Hornbech må undersøge, hvilke muligheder hun har for at desavouere Vor Frue Kirkes menighedsråds passive modstand mod, at loven overholdes. Jeg håber dog, at menighedsrådsformand Ole Ehlers vil tage konsekvensen af sin modstand mod besættelsen" (læs mere her).
Ja, nu er næstekærlighed og Dansk Folkeparti jo desværre ikke to størrelser, der rimer ret mange gange på hinanden... men hvis politiet kommer og henter irakkerne, så håber jeg virkelig, at pressen er klar til at tage billeder... og jeg håber virkelig, at billederne går verden rundt til voldsom protest, når man ser en flok mennesker med magt blive hentet ud af en kristen kirke. Jeg får det næsten dårligt af at se det for mig... må det aldrig ske!

Præster, skal træde i karakter
Sognepræsten ved domkirken, Jesper Stange, påpeger, at det det alene er op til menighedsrådet i kirken at beslutte, om kirken skal være åben for irakerne natten over. Det er naturligvis en bekvem måde at slippe af med et betændt poltisk problem, at side, at det ikke er mit ansvar, mit bord.... men det, der foregår i kirken er netop præstens bord og ansvar. Det er præstens opgave at tage imod disse mennesker og hjælpe dem, når de nu har søgt om hjælp i den kirke, hvor han virker som præst. Så mand dig op, præst, og være præst også for disse mennesker, der har søgt tilflugt i din kirke - om det så er for at få ekstra bevågenhed er underordnet. Det er ikke din opgave politisk at analysere deres situation, om hvorvidt løbet er kørt eller ej for disse... du skal bare sørge for at kirken er åben for dem og at de ikke bliver smidt ud eller hentet.

tirsdag, maj 12, 2009

De kaldte stedet Dybvad (del 2)

Så var jeg igen i Dybvad - sidste gang var den 1. marts 2007 (se her). I modsætning til den gang var min dag lidt mere stille (havde endda tid til 3 husbesøg og en dåbssamtale - samt lidt hygge med gudstjenestelisten). De var flinke igen - serverede boller og kage - og jeg serverede en omgang "At begynde godt er ikke det samme som at fuldende". En, synes jeg selv, spændende gennemgang af frafaldets mulighed selv dér, hvor man kunne anse det for umuligt.
Der var lidt spørgsmål bagefter - hvor vi "kæmpede lidt med ord", men vel dybest set var enige.

Kort sagt: En god aften i missionshuset, så jeg sluttede af med, at de da var velkommen til at kontakte mig igen om 2 år.

torsdag, maj 07, 2009

NIMBY

Horne skal udvikles - det er der nok ikke mange, der er modstander af, men hvor skal Horne udvikles? Det er jo nok dér, at vandene skilles. Skal den udvikles ned mod Hirtshals? - der er allerede en grundejer, der gerne vil sælge og udstykke grunde.

Der var i tirsdags stormøde om udviklingen - en politiker var ude for at markere, at man gerne vil lytte til folk (om de gør det er så noget andet, men det skal vel til, for at det kan kaldes en demokratisk proces). Og der kom forskellige ting på bordet.
Jeg var ikke selv til stede - men sendte min kone afsted som repræsentant. Og hvad jeg hører også fra andre kilder, så er det lidt efter parolen: Vi skal udvikles, men ikke lige sådan, at det ødelægger min udsigt. Eller som det hedder på engelsk: NIMBY... forkortelsen for Not In My Back Yard. "Ikke i min baghave". Og det kan jeg da også godt forstå - jeg er da jublende glad over, at kirkens fredning går så langt ud fra kirken, så marken overfor præstegården ikke kan komme i betragtning som boligområde... så er MIN udsigt i hvert fald reddet.
Den lokale Niels Hausgaard skriver i sangen "Hilsen fra os" om en gruppe nordjyder, der sidder med en øl, og kommer ind på atomkraft:

"Snakken var, om vi skulle have atomkraft eller hvad,
og det mente vi ikke, der kunne være tvivl om, at vi skal.
Men værket skal ligge på Sjælland har vi tænkt, eller Fyn, henne i den
østre ende.
For have det her hos os, nej, det vil vi godt nok ikke, og det ville også
bare komme til at ligge i vejen".


He he... det siger det meget godt: NIMBY.

Men der skal jo ske et eller andet her i Horne, hvis vi f.eks. skal beholde skolen, der skal flere mennesker til, og så skal der flere huse til. Måske også ældreboliger. Men spørgsmålet er: I hvis baghave skal husene ligge - hvem skal have ødelagt sin udsigt?

Vel - nu har politikeren været ude og lyttet og nikket, der blev spist noget schokoladekage og drukket noget kaffe, så nu går den demokratiske maskine i gang. Og går det helt galt, så kommer det jo nok først frem efter næste byrådsvalget.

mandag, maj 04, 2009

Prinsenavn og dåb

Så nu er der kommet endnu en prins til kongehuset - og endnu en gang vil familien ikke ud med navnet, selv om det da sikkert er blevet bestemt for længe siden, samt også godkendt af dronningemoderen. Så det eneste man kunne få ud af faderen i dag var et :"Det kan blive alt mellem Ib og Nekukadnesar" - og det var vel sådanne navne, der på forhånd er udelukket.

Nå... men dem, der er interesseret i hvad barnet skal hedde, må altså vente til selve dåben. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at kongehuset gerne vil have bare en smule privatliv, og at det (samt at man slukker for transmissionen fra deres fester, når der spises) er nogle af de eneste steder, hvor der er lidt privatliv. MEEEN... kunne de ikke afsløre navnet på selve dagen, før dåben?

Jeg har ikke selv været ude for at et navn var hemmeligt indtil selve dåbshandlingen, men pludselig bliver dåben en navngivning og ikke kun det stor, at barnet får Gud som sin far og del i gudsfolket af kristne. Det, der er i centrum, er navnet - ikke dåbens fantastiske begivenhed.

Så øv til at man dermed devaluere dåben - et navn er bare et navn, der kan ændres, når det skal være (det tager 4-5 tryk på min computer, så har du et nyt navn). At blive Guds barn er en evighedssag.