søndag, marts 14, 2010

Hvem skal have præsten?

I fredags (fredag den 12. marts) var der en artikel i Jyllands Posten om konfirmationen… eller mere nøjagtigt: Konfirmationsundervisningen. For skoler rundt omkring i landet ville gerne have fingrene i ”de gode morgentimer” og hvis man nu gerne ville arbejde tværfagligt, så kom konfirmationsundervisningen jo også i vejen… Der var mange gode argumenter både frem og tilbage – men vi her i præstegården manglede et argument... og det kommer her i form af spørgsmålet: Hvem skal have præsten?

Heroppe mod nord, hvor jeg er præst, er spørgsmålet også kommet fra skolen: Kan vi ikke få morgentimerne? Og det blev et nej ud fra følgende beregning: Lad os nu sige, at vi har to hold eftermiddagskonfirmander fra klokken 13.00.. for lethedens skyld siger vi mandag og tirsdag… så har vi to hold minikonfirmander (i sidste halvdel af året) onsdag og torsdag. Fredag er min fridag – det vil så sige, at alle begravelser skal ligge om formiddagen – eller om lørdagen (som man fagforeningensmæssigt er på vej væk fra, for de andre ansatte vil jo også gerne have et familieliv i weekenden). Præsten kan jo ikke være to steder på en gang – så spørgsmålet er: Vil man gerne have begravelser om formiddagen – hvor mange er på arbejde og ikke bare lige kan smutte et par timer tidligere? Og det hele bliver jo ikke lettere, når vi præster om nogle få år også får os en 5-dages arbejdsuge, for så er der en dag mindre i regnskabet.

Men på den anden side, så er vi måske på vej væk fra kirkelig betjening ved begravelser – så problemet løser sig måske af sig selv…