onsdag, januar 03, 2007

Smuk dag....

Hold da op... sikke dog en smuk dag det er i dag. Høj solskin og en blå himmel. Det er da længe siden det har været så flot vejr en 3. januar.... se selv. Jeg har taget billedet ud af kontorvinduet og ud på vores flagstang. Flot....

Når jeg nu alligevel sidder og skriver, kan jeg jo vende jeres opmærksomhed på en artikel i Kristeligt Dagblad og på DRs hjemmeside. Der er lavet en undersøgelse af antallet af ansøgere til præstestillingerne i Danmark, som Kirkeministeriet har fået udarbejdet. Og i løbet af de sidste år er antallet af ansøgere faldet med 25%! Og det sammen med at ansøgerne til universitetet og pastoralseminariet også er faldet.
Formanden for præsteforeningen, Sabine Bech-Hansen, siger:

"Der er opstået en ny bevægelse blandt præster, som ikke har været der før, hvor
flere og flere vælger at skifte karriere, for eksempel til det private
erhvervsliv. Det hænger sammen med, at præstestillingerne ikke længere er
attraktive nok med hensyn til arbejdsvilkår som boligpligt og vanskeligheder med
at få familielivet til at passe sammen med jobbet, siger hun og tilføjer, at
mange ikke vil finde sig i at være tvunget til at bo i lejet tjenestebolig
længere."

I en anden artikel, siger Mogens Lindhardt fra pastoralseminariet i København, at om 3-4 år vil der være præstemangel i Danmark, for der går den store årgang præster af (læs her).
Hvad skal man så gøre - andet end at beklage det med munden (og som kommende ansøger glæde sig over, at der så er færre ansøgere næste gang, der skal søges embede)? Enhver anden arbejdsgiver ville vel spørge sig frem til hvad man kan gøre bedre for at få vendt denne tendens. Hvad siger politikerne? "Vi skal passe på med ikke at gøre jobbet som præst mindre attraktivt." siger Karen Klint fra Socialdemokratiet. Det er da rart, at der i det mindste tænkes i ikke at gøre det mindre attraktivt, men spørgsmålet er om det godt nok (du kan læse hele artiklen her).
Nå - det var bare en lille interessant iagttagelse her i begyndelsen af det nye år. Livet er skønt - og Gud har givet os endnu et år at leve i og være medmennesker i forhold til hinanden. Som jeg sagde i min prædiken i mandags: Lad 2007 være "Jesus-navns år" - hvor vi gør alt i Jesu navn... om det så er kaldet som præst, ægtemand, søn, bror, svorger, svigersøn, ven....

1 kommentar:

Anonym sagde ...

At vejret er flot den 3/1 er vel ingen tilfældighed.